Структура  науково-методичної  роботи

Завдання  методичного  кабінету 

- Посилення    мотивації    удосконалення    педагогічної    майстерності,     стимулювання    творчих пошуків педагогічних працівників;

- Забезпечення   тісного   взаємозв'язку   змісту   науково-методичної   роботи   в   курсовий   та міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації та самоосвіти;

- Науково-обгрунтоване визначення мети і  змісту науково-методичної роботи в навчальних закладах  району   та врахування актуальних завдань оновлення освіти.