ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ  В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ:  ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ДОСВІД

В останні роки відбулись суттєві зміни в суспільно-економічному житті України. Зміна пріоритетів, перехід до ринкових відносин, виникнення ринку праці вимагають нової концепції профорієнтаці як невід’ємної ланки системи відтворення трудових ресурсів.

Протягом кількох поколінь у людях не сформована орієнтація на стабільність, притаманна низька адаптація до соціальних зворушень, неготовність активно вирішувати проблеми власної долі. Це викликало необхідність переорієнтації соціально-педагогічних установок у свідомості молодих людей і працівників з "інфантильного", "гвинткового" підходу до  вибору професії і працевлаштування до активного пошуку, самореалізації в професійній діяльності.

Все це є передумовами розробки нового підходу до функціонування системи профорієнтації.