Значенння  інформаційно-комунікаційних  технологій

В матеріалах роботи висвітлено питання впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі школи.  Використання ІКТ в урочній чи позаурочній навчальній діяльності дозволить вчителям і учням своєчасно отримувати нові знання, формувати в них потребу і готовність до систематичного оновлення інформації. Оптимальне з педагогічної точки зору використання інформаційних технологій допоможе кожному учаснику навчально-виховного процесу успішно адаптуватися в новому інформаційному середовищі і взаємодіяти в умовах широкої електронно-опосередкованої комунікації.