Підготовка  до ЗНО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЛІТЕРА ЛТД»

03127 , м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 120, к.1 , р/р 26008010901001 в ПАТ «Укрінбанк» м.Київ ,

МФО 300142 , код ЗКПО 19245744 , тел.: 456-40-21

 Вих. № 146  від «24» жовтня 2012 р.                

                                                           

Щодо підготовки до зовнішнього

незалежного оцінювання 2013 р.

 

Шановні !

 Відповідно до п. 3 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 серпня 2012 року № 943 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2012 за № 1558/21870, установлено, що в 2013 році результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти зараховуються як вступні випробування до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарного спрямувань).

Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм конкурсного відбору до вищого навчального закладу, а тому не належить до навчально-виховного процесу. Так, відповідно до п. 6 Порядку зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095, та п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти є вступними випробуваннями до вищих навчальних закладів.

Згідно з п. 1.1 Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319, надання грифів здійснюється для офіційного підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному процесі в навчальних закладах України. У зв’язку з цим посібникам для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання грифи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України не надаються.

Однією з форм забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти є наявність широкого вибору якісної літератури для підготовки до вступу до вищих навчальних закладів.

Повідомляємо, що у нашому видавництві вийшла друком серія посібників для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року, перелік яких наведено у додатку до цього листа.

Вказані посібники відповідають всім вимогам законодавства, які встановлені для таких видань.

Автори вищезазначених посібників є провідними фахівцями у сфері тестових технологій, користуються авторитетом серед педагогічної спільноти, мають багаторічний досвід викладацької діяльності. Тисячі випускників стали студентами завдяки їхнім розробкам. Посібники створені за унікальною методикою для повторення матеріалу шкільного курсу та систематизації знань, що дає змогу майбутньому абітурієнтові, незважаючи на профіль його навчання у ЗНЗ, успішно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Додаток: Перелік посібників для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року.

 

 

Директор                                                                              Макаревич С. О.

 

 

 

 

                                                                                             Додаток

Перелік посібників для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року

 

1. Математика. Комплексне видання / О. С. Будна, С. М. Будна, А. Р. Гальперіна, М. Я. Забєлишинська, Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний. – 5-те вид. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 336 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

2. Нелін Є. П. Математика. Експрес-підготовка / Є. П. Нелін. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 240 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

3. Гальперіна А. Р. Математика. Типові тестові завдання / А. Р. Гальперіна. – 2-ге вид. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 120 с.  + Додаток  (16 с.). – (Зовнішнє незалежне оцінювання). 

4. Гальперина А. Р. Математика. Экспресс-тренинг / А. Р. Гальперина. – 2-е изд. – К. : Литера ЛТД, 2012. – 216 с.  – (Внешнее независимое оценивание). 

5. Біологія. Комплексне видання / О. А. Біда, С. І. Дерій, Л. І. Прокопенко [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 488 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

6. Біологія. Експрес-підготовка / Р. В. Шаламов, В. І. Підгірний, Ю. В. Дмитрієв [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 320 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

7. Підгірний В. І. Біологія. Типові тестові завдання / В. І. Підгірний, Д. В. Леонтьєв. –  К. : Літера ЛТД, 2012. – 128 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).  

8. Биология. Экспресс-подготовка / Р. В. Шаламов, В. И. Подгорный, Ю. В. Дмитриев [и др.]. – К. : Литера ЛТД, 2012. – 320 с. – (Внешнее независимое оценивание). 

9. Гісем. О. В. Всесвітня історія. Типові тестові завдання / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 112 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).  

10. Власов В. С. Історія України. Комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 336 с. : іл., карти. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

11. Власов В. С. Історія України. Експрес-підготовка / Власов В. С.  – К. : Літера ЛТД, 2012. – 240 с. : іл., карти. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

12. Власов В. С. Історія України. Типові тестові завдання / В. С. Власов. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 228 с. : іл., карти. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).  

13. Власов В. С. История Украины. Экспресс-подготовка / Власов В. С. – К. : Литера ЛТД, 2012. – 228 с. : ил., карты. – (Внешнее независимое оценивание).

14. Гоголєва Г. В. Німецька мова. Комплексне видання / Г. В. Гоголєва, О. М. Бєлозьорова, І. М. Панченко. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 228 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання). 

15. Гоголєва Г. В. Німецька мова. Типові тестові завдання / Г. В. Гоголєва, О. М. Бєлозьорова, І. М. Панченко. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 120 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

16. Доценко І. В. Англійська мова. Комплексне видання / І. В. Доценко, О. В. Євчук, О. О. Ходаковська. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 304 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

17. Мясоєдова С. В. Англійська мова. Експрес-підготовка / С. В. Мясоєдова. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 288 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

18. Мясоєдова С. В. Англійська мова. Типові тестові завдання / С. В. Мясоєдова. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 128 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

19. Титаренко Н. В. Хімія. Комплексне видання / Н. В. Титаренко. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 320 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання). 

20. Григорович О. В. Хімія. Експрес-підготовка / О. В. Григорович, Л. Ю. Дігавцова. –  К. : Літера ЛТД, 2012. – 304 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

21. Григорович О. В. Хімія. Типові тестові завдання / О. В. Григорович. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 128 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

22. Фізика. Комплексне видання / М. О. Альошина, Г. С. Богданова, Ф. Я. Божинова, Л. А. Кирик, Ю. А. Соколович. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 336 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

23. Ненашев І. Ю. Фізика. Експрес-підготовка / І. Ю. Ненашев. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 296 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

24. Альошина М. О. Фізика. Типові тестові завдання / М. О. Альошина. –

4-те вид., перероб. і доп. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 128 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

25. Географія. Комплексне видання / Г. Д. Довгань, Г. І. Константинова, Л. В. Костенко, О. Г. Стадник. – 2-ге вид., випр. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 336 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

26. Шматько О. Є. Географія. Експрес-підготовка / О. Є. Шматько, О. І. Грінченко, Н. В. Свір. – 2-ге вид., випр. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 288 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

27. Свір Н. В. Географія. Типові тестові завдання / Н. В. Свір. – 2-ге вид., випр. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 128 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

28. Шматько Е. Е. География. Экспресс-подготовка / Е. Е. Шматько, А. И. Гринченко, Н. В. Свир. – 2-е изд., испр. – К. : Литера ЛТД, 2012. – 228 с. – (Внешнее независимое оценивание).

29. Дияк О. В. Українська мова. Комплексне видання / О. В. Дияк, В. М. Прудка. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 400 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

30. Радченко І. О. Українська література. Комплексне видання / І. О. Радченко, О. М. Орлова. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 256 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

31. Українська мова і література. Експрес-підготовка / Т. М. Берест, І. О. Помазан, Л. О. Кратенко. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 280 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

32. Жовтобрюх В. Ф. Українська мова і література. Типові тестові завдання / В. Ф. Жовтобрюх, В. В. Паращич. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 136 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).

33. Русский язык. Экспресс-подготовка / Т. Н. Смирнова, Л. А. Шевелева, Е. В. Зима. – К. : Литера ЛТД, 2012. – 224 с. – (Внешнее независимое оценивание).

34. Русский язык. Типовые тестовые задания / Е. В. Зима.– К. : Литера ЛТД, 2012. – 104 с. – (Внешнее независимое оценивание).