Нормативні документи

1. Закони України:

1.1. Про освіту

1.2. Про інформацію

1.3. Про доступ до публічної інформації

1.4. Про захист персональних даних

1.5. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

1.6. Про національну програму інформатизації

1.7. Про Концепцію національної програми інформатизації

2. ДСТУ 3396.1-96. Державний стандарт України. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

3. Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України».

4. Постанова Кабінету міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах».

5. Наказ МОНУ від 07.09.2016 № 1082 «Про забезпечення роботи інформаційно-телекомунікаційної системи «ДІСО».

6. Наказ МОНУ від 31.08.2016 № 1054 «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти».

7. Наказ МОНМСУ від 29.07.2011 № 907 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного класу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектору) для загальноосвітніх навчальних закладів».

8. Наказ МОНУ від 29.06.2010 № 637 «Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп’ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів».

9. Наказ МОНУ від 02.12.2004 № 903 «Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».

10. Наказ МОНУ від 20.05.2004 № 407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів».

11. Наказ МОНУ від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясла-садків) компенсуючого типу, класів спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

12. Наказ МОЗ України від 26.06.2017 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98»

13. Лист МОНУ від 08.12.2017 № 1/9-669 «Щодо недопущення завдання шкоди інтересам держави у сфері інформаційної безпеки».

14. Лист МОНУ від 13.10.2017 № 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту».

15. Лист МОНУ від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».

16. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

17. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні.

З А К О Н У К Р А Ї Н И № 928/2000 від 31.07.2000

Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні

З А К О Н У К Р А Ї Н И № 1587-III від 23.03.2000

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

З А К О Н У К Р А Ї Н И № N 74/98-ВР від 4.02.1998

Про Національну програму інформатизації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 926/2010 від 30.09.2010

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1497/2005 від 20.10.2005

Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій

ПОСТАНОВА №905 від 13.07.2004

Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

ПОСТАНОВА №9 від 30.12.1998

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98

ПОСТАНОВА №9 1352 від 31.08.1998

Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ N 247-р від 15.05. 2002

Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

НАКАЗ МОН № 1/9-493 від 24.06.2011

Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій

НАКАЗ МОН МСУ №302 від 01.04.2011

Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту

НАКАЗ МОН N 363 від 11.05.2006

Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти

НАКАЗ МОН N 903 від 02.12.2004

Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах

НАКАЗ МОН N 433 від 20.07.2004

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗ МОН N 433 від 02.06.2004

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів