Додаток до річного плану

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

 на 2016 рік станом на  08.12.2016р.
Відділ освіти Канівської районної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 02147115

(найменування замовника,код ЄДРПОУ )


Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок прведення процедури закупівелі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Предмети, матеріали,обладнання, інвентар,мякий інвентар, обмундирування

 

КЕКВ 2210

917431,6                             (Дев`ятсот сiмнадцять тисяч чотириста тридцять одна гривня 60 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016 2010                 

 

2210

191,00(сто девяносто гривень 00 коп.)

 

 

 

Код за ДК 016 2010         Одяг верхній трикотажний        

14.13.1

2210

31020                             (Тридцять одна тисяча двадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016 2010         взуття спортивне        

15.20.2

2210

9965                             (Дев`ять тисяч дев`ятсот шiстдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016 2010         Одяг дитячий  спрт.костюми та інший одяг        

14.19.1

2210

10000                             (Десять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010 Вироби канцелярські, паперові

17.23.1  

2210

2435                             (Двi тисячi чотириста тридцять п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Папір і картон

17.12.7 

2210

8712,9                             (Вiсiм тисяч сiмсот дванадцять гривень 90 копiйок)

 

 

 

Засоби змащувальні присадки речовиниантифризні готові

20.59.4

2210

1308                             (Одна тисяча триста вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010 Паливо рідинне та газ,олива мастильні

19.20.2

2210

199185                             (Сто дев`яносто дев`ять тисяч сто вiсiмдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Вироби пластмасові для будивництва

22.23.1

2210

2030,00(дві тисячі тридцять гривень 00 коп.)

 

 

 

Труби,трубкі пласмасові та фітінги до них

22,21,2

2210

1442,50( одна тисяча чотириста сорок дві гривні,50 копійок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Годинники

26.52.1

2210

648                             (Шiстсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Шини та камери гумові нові

27.11.2

2210

30507,5                             (Тридцять тисяч п`ятсот сiм гривень 50 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Частини та приладдя до моторних транспортних засобів,н.в.і.у

29.32.3

2210

52508,5                             (П`ятдесят двi тисячi п`ятсот вiсiм гривень 50 копiйок)

 

 

 

Проводи та кабелі електронні та електричні,інші

27.32.1

2210

300,00(триста грнивень 00 копійок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010 Акумулятори електричні та частини до них

27.20.2

2210

34688,5                             (Тридцять чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят вiсiм гривень 50 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Мило та миючі засоби, засоби для чищення й полірування

20.41.3

2210

1686                             (Одна тисяча шiстсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Пестециди та іншщі агрохімічні продукти

20.20.1

2210

284                             (Двiстi вiсiмдесят чотири гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Тара пластмасова

22.22.1

2210

360                             (Триста шiстдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016.20 Вироби господарські з керамичних та декоративних матеріалів

23.41.1

2210

14682                             (Чотирнадцять тисяч шiстсот вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Компютери та перефирійний пристрій

26.20.1

2210

17494,5                             (Сiмнадцять тисяч чотириста дев`яносто чотири гривнi 50 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Лампи розжарювання  та газорозрядні електричні

27.40.1

2210

410                             (Чотириста десять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010                Инструменти,прилади,вімірювальні,контрольні та віпробувальні

26.51.6

2210

49003,35                             (Сорок дев`ять тисяч три гривнi 35 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Пристрої  електромонтажні

27.33.1

2210

5945                             (П`ять тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Машини конторські /офісні. Інші та частини до них

28.23.2

2210

4700                             (Чотири тисячi сiмсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Устаткування побутове неелектричне для підігрівання їжі

27.52.1

2210

4000                             (Чотири тисячi гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Книжки друковані

58.11.1

2210

68600                             (Шiстдесят вiсiм тисяч шiстсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код ДК 016:2010            Вироби пластмасові інші, н.в.і.у

22.29.2

2210

36                             (Тридцять шiсть гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати

28.29.1

2210

4687                             (Чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят сiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Апаратура електрична для проводного телефону чи телеграфу звязку,відеофони

26.30.2

2210

3040,00(три тисячі сорок гривень 00 копійок)

 

 

 

Код за ДК 016 2010 Устаткування фотографічне та частини до нього

26.70.1

2210

5000                             (П`ять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Інструменти ручні в сільському господарстві,садівництва чи лісовому господарстві

25.73.1

2210

1512,5                             (Одна тисяча п`ятсот дванадцять гривень 50 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Приладдя до моторних транспортних засобів н.в.і.у.

29.32.3

2210

9559                             (Дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Помпи для рідин

28.13.1

2210

3075                             (Три тисячi сiмдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Вироби мінеральні неметалеві,інші н.в.і.у.

23.99.1

2210

450                             (Чотириста п`ятдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Ремені безпеки, подушки безпеки, частини кузовів та приладдя до них

29.32.2

2210

17808,6                             (Сiмнадцять тисяч вiсiмсот вiсiм гривень 60 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Фарби та лаки інші, та повязана з ними продукція; барвники художні та друкові чорнила

20.30.2

2210

2695,75                             (Двi тисячi шiстсот дев`яносто п`ять гривень 75 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Вироби кріпильні та гвинтонарізні

25.94.1

2210

360                             (Триста шiстдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Волокна синтетичні

20.60.1

2210

512,5                             (П`ятсот дванадцять гривень 50 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Мітли та щітки

32.91.1

2210

176,5                             (Сто сiмдесят шiсть гривень 50 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Частини побутових електричних приладів

27.51.3

2210

3640                             (Три тисячi шiстсот сорок гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, пластмасові

22.23.1

2210

157763,00(сто пятдесят сім тисяч сімсот шістдесят три гривні 00 коп.)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Клеї

20.52.1

2210

40                             (Сорок гривень 00 копiйок)

 

 

 

 Код за ДК 016:2010  Вироби з недорогоцінних металів, інші

25.99.2

2210

1511                             (Одна тисяча п`ятсот одинадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Меблі  інші

31,99,1

2210

1800,00(одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Меблі конторські та інші

31.01.2

2210

17884                             (Сiмнадцять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят чотири гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 убори наголовні захисні, ручки для писання та олівці дошки, , штампи для датування, печатки, штампельні подушечки

32.99.1

2210

20710                             (Двадцять тисяч сiмсот десять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Вапно негашене, гашене та гідравлічне

23.52.1

2210

110                             (Сто десять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Машини  та устаткування для друкування та політурні

28.99.1

2210

3300                             (Три тисячi триста гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Прилади електричні побутові інші.н.в.і.у.

27.51.2

2210

4245                             (Чотири тисячi двiстi сорок п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Радіатори та котли центрального опалення

25.21.1

2210

105600                             (Сто п`ять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Продукти харчування

 

КЕКВ 2230

1135730                             (Один мiльйон сто тридцять п`ять тисяч сiмсот тридцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,борошняні,тривалого зберігання

10.72.1

2230

114812                             (Сто чотирнадцять тисяч вiсiмсот дванадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Овочі листові

01.13.1

2230

13820                             (Тринадцять тисяч вiсiмсот двадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010    Культури овочеві плодоносні,інші

01.13.3

2230

27800                             (Двадцять сiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Овочі коренеплідні,цибулині та  бульбоплідні

01.13.4

2230

5700                             (П`ять тисяч сiмсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010    Корнеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну

01.13.5

2230

3150                             (Три тисячi сто п`ятдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене

10.12.1

2230

96774                             (Дев`яносто шiсть тисяч сiмсот сiмдесят чотири гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Плоди цитрусових культур,інші

01.23.1

2230

49993                             (Сорок дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто три гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Плоди та овочі, оброблені та законсервовані,крім картоплі

10.39.1

2230

4907                             (Чотири тисячi дев`ятсот сiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Овочі свіжі н.в.і.у.

01.13.9

2230

1300                             (Одна тисяча триста гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Плоди зерняткових і кісточкових культур

01.24.1

2230

23698                             (Двадцять три тисячi шiстсот дев`яносто вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Сіль харчова

10.84.3

2230

1919                             (Одна тисяча дев`ятсот дев`ятнадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Конесерви та готові страви з мяса, мясних субпродуктів чи крові

10.13.1

2230

118479                             (Сто вiсiмнадцять тисяч чотириста сiмдесят дев`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Продукція рибна, свіжа,охолоджена чи заморожена

10.20.1

2230

114623                             (Сто чотирнадцять тисяч шiстсот двадцять три гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Риба,оброблена чи законсервована іншим способом,ікра осетрових та замінники ікри

10.20.2

2230

4145                             (Чотири тисячi сто сорок п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Соки фруктові та овочеві

10.32.1

2230

52662                             (П`ятдесят двi тисячi шiстсот шiстдесят двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Олії рафіновані

10.41.5

2230

17496                             (Сiмнадцять тисяч чотириста дев`яносто шiсть гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Молоко та вершки, рідинні, оброблені

10.51.1

2230

27065                             (Двадцять сiм тисяч шiстдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Масло вершковета молочні пасти

10.51.3

2230

60461                             (Шiстдесят тисяч чотириста шiстдесят одна гривня 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Сир сичужний та кисломолочний сир

10.51.4

2230

55728                             (П`ятдесят п`ять тисяч сiмсот двадцять вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010    Продукти молочні, інші

10.51.5

2230

11650                             (Одинадцять тисяч шiстсот п`ятдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010    Крупи, крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур

10.61.3

2230

24875                             (Двадцять чотири тисячi вiсiмсот сiмдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Крохмалі та крохмалопродукти; цукор і  цукрові сиропи;н.в.і.у.

10.62.1

2230

2565                             (Двi тисячi п`ятсот шiстдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010          Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений

10.61.1

2230

21462                             (Двадцять одна тисяча чотириста шiстдесят двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні вироби

10.73.1

2230

19336                             (Дев`ятнадцять тисяч триста тридцять шiсть гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010          Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор

10.81.1

2230

19027                             (Дев`ятнадцять тисяч двадцять сiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Шоколод і цукрові кондитерські вироби

10.82.2

2230

14923                             (Чотирнадцять тисяч дев`ятсот двадцять три гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Оцет; соуси;суміші приправ;борошкно та крупа гірчичні;гірчиця готова

10.84.1

2230

1320                             (Одна тисяча триста двадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010        Прянощі оброблені

10.84.2

2230

1975                             (Одна тисяча дев`ятсот сiмдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Повидло й горіхи, оброблені та законсервовані

10.39.2

2230

42931                             (Сорок двi тисячi дев`ятсот тридцять одна гривня 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Кава і  чай оброблені

10.83.1

2230

12326                             (Дванадцять тисяч триста двадцять шiсть гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Борошно зернових і овочевих культур, інші суміші

10.61.2

2230

9882                             (Дев`ять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Супи,яйця,дріжджі та інші харчові продукти; екстрати та соки з мяса, риби й водяних безхребетних

10.89.1

2230

2525                             (Двi тисячi п`ятсот двадцять п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Яйця у шкарлупі,свіжі

01.47.2

2230

34430                             (Тридцять чотири тисячi чотириста тридцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Какао тверде, какао-масло, жири й олія,какао-порошок

10.82.1

2230

10191                             (Десять тисяч сто дев`яносто одна гривня 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги їдальні

56.29.2

2230

41200                             (Сорок одна тисяча двiстi гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   М'ясо великої рогатої худоби,свиней,овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене

10.11.1

2230

70580                             (Сiмдесят тисяч п`ятсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

   Оплата послуг (крім комунальних)

 

КЕКВ 2240 

535187                             (П`ятсот тридцять п`ять тисяч сто вiсiмдесят сiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників

81.29.1

2240

28000                             (Двадцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

45.20.1

2240

9600                             (Дев`ять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Ремонтування компютерів і переферійного устаткування

95.11.1

2240

6790                             (Шiсть тисяч сiмсот дев`яносто гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги щодо передавання даних і повідомлень

61.10.1

2240

10680                             (Десять тисяч шiстсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги звязку інтернетом проводовими мережами

61.10.4

2240

10180                             (Десять тисяч сто вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкдом

49.39.3

2240

21480                             (Двадцять одна тисяча чотириста вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги центрального банку

64.11.1

2240

30800                             (Тридцять тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги систами безпеки

80.20.1

2240

10500                             (Десять тисяч п`ятсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги щодо технічного випробування й аналізування

71.20.1

2240

141854,06                             (Сто сорок одна тисяча вiсiмсот п`ятдесят чотири гривнi 06 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги щодо страхування  автотранспорту 

65.12.2

2240

5740                             (П`ять тисяч сiмсот сорок гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010     Послуги, суміжні з дорожним перевезенням

52.21.2

2240

49000                             (Сорок дев`ять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Тегнічне обслуговування підземних і наземнох газопроводів

74.90.1    

2240

43000                             (Сорок три тисячi гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010      Послуги інформаційні інші

63.99.1

2240

4500                             (Чотири тисячi п`ятсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК  016:2010 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

38.11.2

2240

1118                             (Одна тисяча сто вiсiмнадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Програмне забезпечення як завантажні файли

58.29.3

2240

15340                             (П`ятнадцять тисяч триста сорок гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Рроботи малярні

43.34.1

2240

10645,3                             (Десять тисяч шiстсот сорок п`ять гривень 30 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів

45.20.2

2240

57614                             (П`ятдесят сiм тисяч шiстсот чотирнадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, пластмасові

22.23.1

2240

20000                             (Двадцять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Мотаж водопровідних, каналізаційних систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.1

2240

7675,64                             (Сiм тисяч шiстсот сiмдесят п`ять гривень 64 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Послуги освітянські допоміжні

80.50.1

2240

670                             (Шiстсот сiмдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Роботи будівельні,опоряджувальні,обліцювальні,оздоблювальні та інші

43,39,1

2240

50000                             (П`ятдесят тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Поточний ремонт даху Мартинівської НВК

41.00.4

2240

199 994,00(сто девяносто девять тисяч девятсот девяносто чотири гривні 00коп.)

 

 

 

Енергія електрична

35.11.1

КЕКВ 2273

73534,68                             (Сiмдесят три тисячi п`ятсот тридцять чотири гривнi 68 копiйок)

 

 

 

Газ природний скраплений, або в газоподібному стані

06.20.1

КЕКВ 2274

864058,91                             (Вiсiмсот шiстдесят чотири тисячi п`ятдесят вiсiм гривень 91 копiйка)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Розподілення газорозподільного палива трубопроводами

35.22.1

2274

43622                             (Сорок три тисячi шiстсот двадцять двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Транспортування трубопроводами назу

49,50,1

2274

85 510,91(вісімдесят пять тисяч пятсот десять гривень девяносто одна копійка)

 

 

 

  Оплата інших енергоносіїв

 

КЕКВ 2275     

294558                             (Двiстi дев`яносто чотири тисячi п`ятсот п`ятдесят вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Деревина необроблена

02.20.1  

2275

99630                             (Дев`яносто дев`ять тисяч шiстсот тридцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010      Кокс і напівкокс з камяного вугілля, лігніту й торфу; вугілля реторне

19.10.1

2275

194928                             (Сто дев`яносто чотири тисячi дев`ятсот двадцять вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Послуги освітянські,інші

85.59.1

КЕКВ 2282

9000                             (Дев`ять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Послуги розважально-відпочинкові та рекреаційні

93.21.1

КЕКВ 2730

33000                             (Тридцять три тисячi гривень 00 копiйок)

 

 

 

    Інші поточні  видатки в т. ч.:

 

КЕКВ  2800

63460                             (Шiстдесят три тисячi чотириста шiстдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Послуги щодо планування міських і сільських поселень

71.11.3

2800

6600                             (Шiсть тисяч шiстсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Послуги загальнодержавного характеру (податок на забруднення навколишнього середовища, податок на землю, штрафи та пені)  

84.11.1

2800

56860                             (П`ятдесят шiсть тисяч вiсiмсот шiстдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

КЕКВ 3110

322552                             (Триста двадцять двi тисячi п`ятсот п`ятдесят двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Помпи для рідини

28.13.1

3110

22000,00(двадцять дві тисячі гривень 00 копійок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Машини конторські /офісні. Інші та частини до них

28.23.2

3110

13500                             (Тринадцять тисяч п`ятсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 частини ручного інструменту із силовим урухомлювачем/приводом 

28.24.2

3110

13275                             (Тринадцять тисяч двiстi сiмдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Книжки друуковані

58.11.1

3110

77777                             (Сiмдесят сiм тисяч сiмсот сiмдесят сiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Прилади електричні побутові інші, н.в.і.у.

27.51.2

3110

20100                             (Двадцять тисяч сто гривень 00 копiйок)

 

 

 

Апаратура для записування та відтворення звуку і зображення

26.40.3

3110

20000                             (Двадцять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Мікрофони гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонів та радіотелеграфного звязку

26.40.4

3110

20000                             (Двадцять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Радіатори та котли центрального опалення

25.21.1

3110

151510                             (Сто п`ятдесят одна тисяча п`ятсот десять гривень 00 копiйок)

 

 

 

холодильники та морозильники  машини пральні, вентилятори

27.51.1

3110

6390                             (Шiсть тисяч триста дев`яносто гривень 00 копiйок)

 

 

 

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Литвинець

41.00.4

КЕКВ 3132

638000,00(шістьсот тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок)

 

 

 

Проектування капітального ремонту(Литвинець)

71,11,2

3132

112000,00(сто дванадцять тисяч 00 копійок)

 

 

 

Будивництво нежитлових будівель(реконструкція,капітальний та поточний ремонт)

41.00.4

КЕКВ 3142

478788                             (Чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сiмсот вiсiмдесят вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

41.00.4

КЕКВ 3220

1500000                             (Один мiльйон п`ятсот тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   .12.2016р. 

Comments