Додаток до річного плану

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Відділ освіти Канівської районної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 02147115

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок прведення процедури закупівелі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Предмети, матеріали,обладнання, інвентар,мякий інвентар, обмундирування

 

КЕКВ 2210

670553,03                             (Шiстсот сiмдесят тисяч п`ятсот п`ятдесят три гривнi 03 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010 Вироби канцелярські, паперові

17.23.1

2210

22551                             (Двадцять двi тисячi п`ятсот п`ятдесят одна гривня 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010 Паливо рідинне та газ,олива мастильні

19.20.2

2210

192774                             (Сто дев`яносто двi тисячi сiмсот сiмдесят чотири гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Шини та камери гумові нові

27.11.2

2210

81983                             (Вiсiмдесят одна тисяча дев`ятсот вiсiмдесят три гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Частини та приладдя до моторних транспортних засобів,н.в.і.у

29.32.3

2210

48000                             (Сорок вiсiм тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010 Акумулятори електричні та частини до них

27.20.2

2210

50000                             (П`ятдесят тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Мило та миючі засоби, засоби для чищення й полірування

20.41.3

2210

268,5                             (Двiстi шiстдесят вiсiм гривень 50 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Пестециди та іншщі агрохімічні продукти

20.20.1

2210

30                             (Тридцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Тара пластмасова

22.22.1

2210

415,75                             (Чотириста п`ятнадцять гривень 75 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Устаткування побутове неелектричне для підігрівання їжі

27.52.1

2210

64800                             (Шiстдесят чотири тисячi вiсiмсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Одяг чоловічий, інший

14.13.3

2210

14400                             (Чотирнадцять тисяч чотириста гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Передавання електричної енергії

35.13.1

2210

2580                             (Двi тисячi п`ятсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Вироби промислові, інші,н.в.і.у.

32.99.1

2210

8                             (Вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Компютери та перефирійний пристрій

26.20.1

2210

1000                             (Одна тисяча гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Лампи розжарювання  та газорозрядні електричні

27.40.1

2210

130                             (Сто тридцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Мітли та щітки

32.91.1

2210

550                             (П`ятсот п`ятдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Вироби з пластмаси інші,н.в.і.у.

22.29.2

2210

1283                             (Одна тисяча двiстi вiсiмдесят три гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Пестициди та інші агрохімічні продукти

20.20.1

2210

11220                             (Одинадцять тисяч двiстi двадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Волокна синтетичні

20.60.1

2210

131                             (Сто тридцять одна гривня 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Книжки друковані

58.11.1

2210

9840                             (Дев`ять тисяч вiсiмсот сорок гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Фарби та лаки інші, та повязана з ними продукція; барвники художні та друкові чорнила

20.30.2

2210

17179                             (Сiмнадцять тисяч сто сiмдесят дев`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Вироби пластмасові для будівництва, н.в.і.у.

22.23.1

2210

4045                             (Чотири тисячi сорок п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

 Код за ДК 016:2010   Вапно та гіпс

23.51.1

2210

562                             (П`ятсот шiстдесят двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010     Проводи та кабелі електронні й електричні, інші   

27.32.1

2210

4356,2                             (Чотири тисячi триста п`ятдесят шiсть гривень 20 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Пристрої електромонтажні

27.33.1

2210

2052,08                             (Двi тисячi п`ятдесят двi гривнi 08 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Деревина у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площини; шерсть деревна; борошно деревне; стружка чи тріска деревні

16.10.2

2210

10498,5                             (Десять тисяч чотириста дев`яносто вiсiм гривень 50 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Лампи та світильники

27.40.2

2210

31896                             (Тридцять одна тисяча вiсiмсот дев`яносто шiсть гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, пластмасові

22.23.1

2210

78000(Сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок)

 

 

 

Продукти харчування

 

КЕКВ 2230

836000,2                             (Вiсiмсот тридцять шiсть тисяч гривень 20 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,борошняні,тривалого зберігання

10.72.1

2230

27289,63                             (Двадцять сiм тисяч двiстi вiсiмдесят дев`ять гривень 63 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Овочі листові

01.13.1

2230

5246,71                             (П`ять тисяч двiстi сорок шiсть гривень 71 копiйка)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010    Культури овочеві плодоносні,інші

01.13.3

2230

13485,62                             (Тринадцять тисяч чотириста вiсiмдесят п`ять гривень 62 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Овочі коренеплідні,цибулині та  бульбоплідні

01.13.4

2230

6733,25                             (Шiсть тисяч сiмсот тридцять три гривнi 25 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010    Корнеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну

01.13.5

2230

610                             (Шiстсот десять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене

10.12.1

2230

78188,81                             (Сiмдесят вiсiм тисяч сто вiсiмдесят вiсiм гривень 81 копiйка)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Плоди цитрусових культур,інші

01.23.1

2230

34563,7                             (Тридцять чотири тисячi п`ятсот шiстдесят три гривнi 70 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Плоди та овочі, оброблені та законсервовані,крім картоплі

10.39.1

2230

11034,21                             (Одинадцять тисяч тридцять чотири гривнi 21 копiйка)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Плоди зерняткових і кісточкових культур і інше

01.24.2

2230

1000                             (Одна тисяча гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Плоди зерняткових і кісточкових культур

01.24.1

2230

22354                             (Двадцять двi тисячi триста п`ятдесят чотири гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Сіль харчова

10.84.3

2230

845,7                             (Вiсiмсот сорок п`ять гривень 70 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Конесерви та готові страви з мяса, мясних субпродуктів чи крові

10.13.1

2230

99000                             (Дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Продукція рибна, свіжа,охолоджена чи заморожена

10.20.1

2230

61792,64                             (Шiстдесят одна тисяча сiмсот дев`яносто двi гривнi 64 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Риба,оброблена чи законсервована іншим способом,ікра осетрових та замінники ікри

10.20.2

2230

3090                             (Три тисячi дев`яносто гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Соки фруктові та овочеві

10.32.1

2230

42712,04                             (Сорок двi тисячi сiмсот дванадцять гривень 04 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Олії рафіновані

10.41.5

2230

24646,19                             (Двадцять чотири тисячi шiстсот сорок шiсть гривень 19 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Молоко та вершки, рідинні, оброблені

10.51.1

2230

29020,95                             (Двадцять дев`ять тисяч двадцять гривень 95 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Масло вершковета молочні пасти

10.51.3

2230

39149,02                             (Тридцять дев`ять тисяч сто сорок дев`ять гривень 02 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Сир сичужний та кисломолочний сир

10.51.4

2230

22350,44                             (Двадцять двi тисячi триста п`ятдесят гривень 44 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010    Продукти молочні, інші

10.51.5

2230

13063,84                             (Тринадцять тисяч шiстдесят три гривнi 84 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010    Крупи, крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур

10.61.3

2230

20369,18                             (Двадцять тисяч триста шiстдесят дев`ять гривень 18 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Крохмалі та крохмалопродукти; цукор і  цукрові сиропи;н.в.і.у.

10.62.1

2230

605                             (Шiстсот п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений

10.61.1

2230

11192,36                             (Одинадцять тисяч сто дев`яносто двi гривнi 36 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання

10.71.1

2230

45196                             (Сорок п`ять тисяч сто дев`яносто шiсть гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні вироби

10.73.1

2230

11111,3                             (Одинадцять тисяч сто одинадцять гривень 30 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010          Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор

10.81.1

2230

19393,53                             (Дев`ятнадцять тисяч триста дев`яносто три гривнi 53 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Шоколод і цукрові кондитерські вироби

10.82.2

2230

12441,15                             (Дванадцять тисяч чотириста сорок одна гривня 15 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Оцет; соуси;суміші приправ;борошкно та крупа гірчичні;гірчиця готова

10.84.1

2230

512                             (П`ятсот дванадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010 прянощі оброблені

10.84.2

2230

354                             (Триста п`ятдесят чотири гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Елементи хімічні,н.в.і.у; кислоти та сполуки неорганічні

20.13.2

2230

310                             (Триста десять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Кава і  чай оброблені

10.83.1

2230

19440,75                             (Дев`ятнадцять тисяч чотириста сорок гривень 75 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані

15.33.2

2230

3020                             (Три тисячi двадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Борошно зернових і овочевих культур, інші суміші

10.61.2

2230

14182,47                             (Чотирнадцять тисяч сто вiсiмдесят двi гривнi 47 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Супи,яйця,дріжджі та інші харчові продукти; екстрати та соки з мяса, риби й водяних безхребетних

10.89.1

2230

1686,74                             (Одна тисяча шiстсот вiсiмдесят шiсть гривень 74 копiйки)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Яйця у шкарлупі,свіжі

01.47.2

2230

6333,71                             (Шiсть тисяч триста тридцять три гривнi 71 копiйка)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Какао тверде, какао-масло, жири й олія,какао-порошок

10.82.1

2230

6482,46                             (Шiсть тисяч чотириста вiсiмдесят двi гривнi 46 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги їдальні

56.29.2

2230

53502,48                             (П`ятдесят три тисячi п`ятсот двi гривнi 48 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   М'ясо великої рогатої худоби,свиней,овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене

10.11.1

2230

73690,32                             (Сiмдесят три тисячi шiстсот дев`яносто гривень 32 копiйки)

 

 

 

   Оплата послуг (крім комунальних)

 

КЕКВ 2240 

484551,29                             (Чотириста вiсiмдесят чотири тисячi п`ятсот п`ятдесят одна гривня 29 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників

81.29.1

2240

34911                             (Тридцять чотири тисячi дев`ятсот одинадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

45.20.1

2240

1200                             (Одна тисяча двiстi гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Ремонтування компютерів і переферійного устаткування

95.11.1

2240

5658                             (П`ять тисяч шiстсот п`ятдесят вiсiм гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги щодо передавання даних і повідомлень

61.10.1

2240

13159                             (Тринадцять тисяч сто п`ятдесят дев`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги звязку інтернетом проводовими мережами

61.10.4

2240

7482                             (Сiм тисяч чотириста вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом іншим

60.23.1

2240

600                             (Шiстсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги центрального банку

64.11.1

2240

14917                             (Чотирнадцять тисяч дев`ятсот сiмнадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги, суміжні з дорожним перевезенням

52.21.2

2240

77495                             (Сiмдесят сiм тисяч чотириста дев`яносто п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги систами безпеки

80.20.1

2240

18000                             (Вiсiмнадцять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Послуги щодо технічного випробування й аналізування

71.20.1

2240

51746,29                             (П`ятдесят одна тисяча сiмсот сорок шiсть гривень 29 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги щодо страхування  автотранспорту 

65.12.2

2240

8200                             (Вiсiм тисяч двiстi гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010     Послуги щодо страхування життя

65.11.1

2240

1374                             (Одна тисяча триста сiмдесят чотири гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Тегнічне обслуговування підземних і наземнох газопроводів

 

2240

28040                             (Двадцять вiсiм тисяч сорок гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010      Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювані, інші

43.39.1

2240

55744                             (П`ятдесят п`ять тисяч сiмсот сорок чотири гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010      Послуги інформаційні інші

63.99.1

2240

4500                             (Чотири тисячi п`ятсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Програмне забезпечення системне на фізичних носіях

58.29.1

2240

1500                             (Одна тисяча п`ятсот гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010       Повірка лічильників газу

74.30.1

2240

50000                             (П`ятдесят тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010     Послуги щодо очищення промислових обєктів

81.22.1

2240

4039                             (Чотири тисячi тридцять дев`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використання

38.11.2

2240

318                             (Триста вiсiмнадцять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Послуги каналізаційні

37.00.1

2240

27883                             (Двадцять сiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят три гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010       Інші електромережні роботи

45.34.2

2240

40000                             (Сорок тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010       Послуги щодо розроблення планів забудов

71.11.3

2240

10965                             (Десять тисяч дев`ятсот шiстдесят п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010  Поточний ремонт

 

2240

25000                             (Двадцять п`ять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010 Програмне забезпечення як завантажні файли

58.29.3

2240

1502                             (Одна тисяча п`ятсот двi гривнi 00 копiйок)

 

 

 

Оплата електроенергії

35.11.1

КЕКВ 2273

112038,31                             (Сто дванадцять тисяч тридцять вiсiм гривень 31 копiйка)

 

 

 

Енергія електрична

35.11.1

2273

110038,31(сто десять тисяч тридцять вісім гривень 31 копійка)

 

 

 

 Послуги з передавання електричної енергії

35.12.1

2273

2000                             (Двi тисячi гривень 00 копiйок)

 

 

 

Газ природний скраплений, або в газоподібному стані

06.20.1

КЕКВ 2274

69000                             (Шiстдесят дев`ять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

  Оплата інших енергоносіїв

 

КЕКВ 2275     

199950                             (Сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010  Деревина необроблена

02.20.1

2275

99950                             (Дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010      Кокс і напівкокс з камяного вугілля, лігніту й торфу; вугілля реторне

19.10.1

2275

100000                             (Сто тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Послуги розважально-відпочинкові та рекреаційні

93.21.1

КЕКВ 2730

28560                             (Двадцять вiсiм тисяч п`ятсот шiстдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

    Інші поточні  видатки в т. ч.:

 

КЕКВ  2800

6260                             (Шiсть тисяч двiстi шiстдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Послуги щодо планування міських і сільських поселень

71.11.3

2800

6260                             (Шiсть тисяч двiстi шiстдесят гривень 00 копiйок)

 

 

 

 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

КЕКВ 3110

48505                             (Сорок вiсiм тисяч п`ятсот п`ять гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010   Книжки друкові

58.11.1

3110

41505 (сорок одна тисяча пятсот пять гривень 00 копійок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010    Прилади електричні побутові, інші

27.51.2

3110

7000 ( сім тисяч гривень 00 копійок)

 

 

 

Капітальний ремонт інших обєктів

 

3132

68000(Шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок)

 

 

 

Код за ДК 016: 2010   Двері,вікна й рами віконні та пороги для дверей, підвіконня, віконниці, жалюзі та подібні вироби і їхні частини, пластмасові

22.23.1

3132

68000(Шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок)

 

 

 

  Реконструкція та реставрація інших обєктів

 

КЕКВ  3142

825000                             (Вiсiмсот двадцять п`ять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 

Код за ДК 016:2010      Будування нежилих будівель нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт і поточні ремонти)

41.00.4

3142

825000                             (Вiсiмсот двадцять п`ять тисяч гривень 00 копiйок)

 

 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  10.11.2015р. №20


Comments